Inleiding  |  Virtuele bibliotheek   |  Het geslacht de Moffarts en het Hamel  |  Stuurgroep Kasteeldomeinen  |  Internationale Heraldische prijs 'Baron André de Moffarts  |  Internationale seminaries en colloquia   |  Tentoonstellingen   |  Boeken   |  Lezingen   |  Fotografisch archief

Internationale Heraldische prijs 'Baron André de Moffarts'

Om de beoefening van de heraldische kunst in België te bevorderen en toepassingen van deze kunstvorm aan te moedigen, had baron André de Moffarts in 1992 een driejaarlijkse prijs gesticht ter bekroning van een kunstenaar die zich op dit domein onderscheidt.

De Stichting heeft beslist om deze prijs vanaf 2006 verder uit te reiken in het kader van de Internationale Congressen voor Genealogie en Heraldiek.

De laureaat ontvangt een gedenkpenning en een bedrag van € 5.000. De kandidaten leggen een dossier voor dat, naast een keuze uit eigen werk, een nieuw ontwerp bevat rond een door een internationale jury voorgesteld heraldisch object. De door de jury opgelegde werken worden eigendom van de Stichting en kunnen het voorwerp uitmaken van een tentoonstelling.

Beelden van de prijsuitreiking in Schotland.

• Download hier "Reglement van de Internationale prijs voor heraldische kunst 2014"


        Kasteel het Hamel • Burggrachtstraat 20-21 • B-3560 LUMMEN • Tel 013.33.80.36 • Fax 013.67.44.07 • info@stichting-demoffarts.be